Verloskundige Praktijk Nieuwkoop

Aangifte van je baby doen

Na de geboorte mag de kersverse vader aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de geboorteplaats. Dit moet binnen 3 werkdagen na de dag van de geboorte en moet gebeuren bij de afdeling burgerzaken van het gemeentehuis.

Voor de hele gemeente Nieuwkoop is dit de gemeentewinkel op de Aardamseweg 4 in Ter Aar.

Openingstijden :
Maandag 8.30 uur tot 13.00 uur
Dinsdag 8.30 uur tot 20.00 uur
Woensdag 8.30 uur tot 13.00 uur
Donderdag 8.30 uur tot 13.00 uur
Vrijdag 8.30 uur tot 13.00 uur

Bij de aangifte moet je een identiteitsbewijs van vader en moeder meebrengen.

Onder de vader wordt verstaan:
1. de wettelijke vader ( door huwelijk met de moeder ) ->trouwboekje meenemen
2. degene die het kind heeft erkend ( zie zwangerschap ) ->bewijs van erkenning meenemen

Ben je alleenstaand, dan mag degene die bij de bevalling aanwezig was (bijv. moeder/ vriendin) je kindje aangeven met jouw toestemming. Houd er rekening mee dat er bij de aangifte om een legitimatiebewijs wordt gevraagd.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt bij de aangifte een geboorteakte op, waarin de volgende gegevens worden opgenomen:
  • geboortedatum en tijd van de geboorte
  • geboorteplaats
  • het geslacht van je kind
  • voorna(a)m(en) en achternaam van je kind,
  • geslacht, voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en woonplaats van degene die de aangifte doet
  • voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en woonplaats van de moeder
Na aangifte, wordt een uittreksel meegegeven van de geboorteakte.
Meer informatie vind je op de website : www.nieuwkoop.nl

Het is ook raadzaam het kind tijdens de kraamweek aan te melden bij de zorgverzekering. Dit kan vaak telefonisch.
baby nieuws
Jens van der Meer is geboren op 15 mei 2017.
Puck Vork is geboren op 5 april 2017.
Wesley Bakker is geboren op 3 januari 2017.
mail ons jouw babyfoto
bekijk alle babies
leuke boeken
Zwanger In Zwanger kun je werkelijk alles lezen over de zwangerschap – vanaf de periode nog voor de bevruchting tot en met de bevalling en de kraamtijd. Het boek geeft informatie over alle actuele onderwerpen, zoals zwanger worden na kunstmatige bevruchting volledige beschrijving »
Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Alles wat u nooit over zwangerschap en baby's wilde weten. Wat zijn hormonen en hoe ga ik er mee om? Hoe herken ik een wee als ik er een tegenkom? Wat is het nut van ontsluiting, Daphne Deckers en een tangbevalling? volledige beschrijving »
wat eten/ wat niet eten
Sla geen maaltijd over en verdeel de maaltijden goed over de dag. Maak gebruik van 3 niet te grote hoofdmaaltijden lees meer »