Aangifte

Aangifte van je baby doen

Na de geboorte mag de kersverse vader aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de geboorteplaats. Dit moet binnen 3 werkdagen na de dag van de geboorte en moet gebeuren bij de afdeling burgerzaken van het gemeentehuis.

Voor de hele gemeente Nieuwkoop is dit de gemeentewinkel op de Aardamseweg 4 in Ter Aar.

Openingstijden :
Maandag 8.30 uur tot 13.00 uur
Dinsdag 8.30 uur tot 20.00 uur
Woensdag 8.30 uur tot 13.00 uur
Donderdag 8.30 uur tot 13.00 uur
Vrijdag 8.30 uur tot 13.00 uur

Bij de aangifte moet je een identiteitsbewijs van vader en moeder meebrengen.

Onder de vader wordt verstaan:
1. de wettelijke vader ( door huwelijk met de moeder ) ->trouwboekje meenemen
2. degene die het kind heeft erkend ( zie zwangerschap ) ->bewijs van erkenning meenemen

Ben je alleenstaand, dan mag degene die bij de bevalling aanwezig was (bijv. moeder/ vriendin) je kindje aangeven met jouw toestemming. Houd er rekening mee dat er bij de aangifte om een legitimatiebewijs wordt gevraagd.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand maakt bij de aangifte een geboorteakte op, waarin de volgende gegevens worden opgenomen:

  • geboortedatum en tijd van de geboorte
  • geboorteplaats
  • het geslacht van je kind
  • voorna(a)m(en) en achternaam van je kind,
  • geslacht, voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en woonplaats van degene die de aangifte doet
  • voorna(a)m(en), geboortedatum, beroep en woonplaats van de moeder

Na aangifte, wordt een uittreksel meegegeven van de geboorteakte.
Meer informatie vind je op de website : www.nieuwkoop.nl

Het is ook raadzaam het kind tijdens de kraamweek aan te melden bij de zorgverzekering. Dit kan vaak telefonisch.