Verloskundige Praktijk Nieuwkoop

Bevallen...thuis of poliklinisch?

poliklinisch bevallen

Voordelen
 • Als zich tijdens de bevalling problemen voordoen en ingrijpen nodig blijkt, ben je alvast ter plaatse.
 • In het Zuwe Hofpoort ziekenhuis beval je sinds 01-09-2011 poliklinisch in 'het Geboortecentrum Woerden". Dit is een huiskamer omgeving op de begane grond van het ziekenhuis met een eigen parkeer gelegenheid vlak bij de voordeur waar je bevalt met je eigen verloskundige en een kraamverzorgster. Je gaat in principe 2 tot 4 uur na de bevalling weer naar huis.
 • In het Rijnland ziekenhuis beval je op de medische afdeling in een verloskamer met je eigen verloskundige en een verloskundig gespecialiseerde verpleegkundige. Ook hier ga je na de bevalling zo gauw mogelijk naar huis maar als je moet blijven om medische redenen verblijf je op de 'kraamsuites'. Dit zijn kamers die prettig zijn ingericht en waar verblijft, samen met je partner en kind tot dat je weer naar huis mag.
 • Als je erg klein behuisd bent is er in een ziekenhuis genoeg ruimte op de kraamsuite.
 • Als in het geval van nood je per ambulance vervoerd moet worden en het voor een brancard lastig is je huis in en uit te komen door te smalle gangetjes, trappen etc., kan het om die reden soms veiliger zijn om in het ziekenhuis te bevallen.
Nadelen
 • Je gaat naar het ziekenhuis als je echt aan het bevallen bent en de ontsluiting aan het vorderen is. Je moet, met weeën en misschien ook al vruchtwater verlies, in de auto stappen.
 • Je moet je ‘veilige huis’ verlaten om naar een andere omgeving te gaan. De reistijd is zeker 20 tot 30 minuten.
 • Als er in een ziekenhuis nood aan de man is zijn er ’s avonds en ’s nachts niet altijd specialisten in huis ( gynaecologen, kinderartsen, anesthesisten ) en kost het dus ook tijd voordat er in het ziekenhuis hulp voorhanden is.
 • In een ziekenhuis liggen zieke mensen en er zijn daardoor meer bacteriën en virussen en dus meer kans op het krijgen van infecties zowel voor moeder als voor kind.
 • Alle mogelijkheden om in te grijpen zijn in het ziekenhuis aanwezig en daardoor wordt er soms ook sneller gebruik van gemaakt. Ingrepen zoals bijstimulatie, pijnstilling, een kunstverlossing of een keizersnede zijn niet zonder risico!
 • Voor een poliklinische bevalling ben je meestal niet verzekerd en komen de ziekenhuis kosten voor eigen rekening.

Als je thuis wilt bevallen

Voordelen

 • Door goede controles in de zwangerschap beval je, in principe alleen maar thuis als alles er optimaal uitziet en er weinig kans op problemen is.
 • Je bent er in je eigen omgeving waar je kan doen en laten wat je zelf wilt of gewend bent.
 • Je bent meestal meer op je gemak in je eigen omgeving. Rust en ontspanning zijn belangrijke factoren voor het voorspoedig verloop van je bevalling.
 • Je hoeft, zolang het niet nodig is, niet in de auto te stappen en over te schakelen naar een vreemde omgeving.
 • In je eigen omgeving ben je beter in staat de gang van zaken in eigen hand te houden.
 • Als de bevalling achter de rug is ben je gewoon thuis, en kun je samen rustig genieten van de baby, je hoeft dan niet na de bevalling nog huiswaarts te keren.
Nadelen
 • Totdat de bevalling achter de rug is weet je pas zeker dat alles normaal verloopt en je thuis kan blijven. Tot die tijd moet je altijd rekening houden met een kans dat je tijdens of vlak na de geboorte alsnog naar het ziekenhuis moet gaan.
 • Voor de bevalling en kraamtijd moet je huis aan bepaalde voorwaarde voldoen: er moet een bed op 80 cm werkhoogte zijn, water, douche en toilet moeten op dezelfde etage aanwezig zijn, het moet mogelijk zijn voor je eigen auto of een ambulance om voor het huis te kunnen komen en ook met een brancard binnen te kunnen komen als je alsnog naar het ziekenhuis zou moeten worden vervoerd.
baby nieuws
Jens van der Meer is geboren op 15 mei 2017.
Puck Vork is geboren op 5 april 2017.
Wesley Bakker is geboren op 3 januari 2017.
mail ons jouw babyfoto
bekijk alle babies
leuke boeken
Zwanger In Zwanger kun je werkelijk alles lezen over de zwangerschap – vanaf de periode nog voor de bevruchting tot en met de bevalling en de kraamtijd. Het boek geeft informatie over alle actuele onderwerpen, zoals zwanger worden na kunstmatige bevruchting volledige beschrijving »
Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Alles wat u nooit over zwangerschap en baby's wilde weten. Wat zijn hormonen en hoe ga ik er mee om? Hoe herken ik een wee als ik er een tegenkom? Wat is het nut van ontsluiting, Daphne Deckers en een tangbevalling? volledige beschrijving »
wat eten/ wat niet eten
Sla geen maaltijd over en verdeel de maaltijden goed over de dag. Maak gebruik van 3 niet te grote hoofdmaaltijden lees meer »