Per 1 april NIPT mogelijk als eerste screeningstest

Per 1 april hebben zwangere vrouwen in Nederland de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) als eerste test voor de screening op down-, edwards-, en patausyndroom. Dit maakt deel uit van een wetenschappelijke implementatie studie. Vanaf dat moment kunnen zwangere vrouwen kiezen uit de al bestaande combinatietest, de NIPT of om niet te laten screenen.

De start van de NIPT als eerste screeningstest is in de afgelopen maanden intensief voorbereid door de acht universitair medische centra (UMC’s), de betrokken beroepsgroepen.

De UMC’s gaan deze test de komende drie jaar aanbieden in het kader van de TRIDENT-2 studie. Informatie over deze studie is te vinden op www.meerovernipt.nl. Het RIVM heeft nieuwe folders voor zwangeren en hun partner ontwikkeld waarin staat uitgelegd welke keuzes ze hebben ten aanzien van deze screening, deze staat in verschillende talen op onze website onder brochures.

Als zwangere moeten jij en je partner een goed geïnformeerde keuze kunnen maken tussen wel of niet deelnemen aan de screening. Wij als jou verloskundigen begeleiden jullie bij het maken van deze keuzes. Hiervoor zijn wij voorafgaand aan de invoering van de NIPT verplicht bijgeschoold.

Op de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl kunnen jij en je partner meer lezen over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en de verschillende screeningstesten. De website bevat ook de keuzehulp ‘Bewust kiezen’. Deze kan helpen om gedachten over de screening op een rij te zetten.

Centering Pregnancy in de Praktijk

Sinds juli 2014 biedt Verloskundige Praktijk Nieuwkoop een nieuwe vorm van zwangerschapsbegeleiding aan: Centering Pregnancy (CP). CP houdt in dat er groepen worden gevormd van 8-12 zwangere vrouwen die ongeveer even ver zwanger zijn. Volgens een vast schema komt deze groep in de zwangerschap 9 keer bij elkaar. Elke bijeenkomst heeft een thema. De groepsleden bespreken onderwerpen die horen bij dat thema met elkaar, onder begeleiding van een verloskundige en een assistent. Nu we een paar maanden bezig zijn is het tijd om de balans op te maken!

De eerste groep die van start is gegaan in juli, is inmiddels al voor de 8ste keer  bij elkaar gekomen. We vroegen naar hun ervaringen met CP. Enkele uitspraken van deelneemsters:

“Het is leuk. Altijd reuze gezellig, maar we hebben dan ook een hele leuke groep!”

“ Ik heb er ook altijd wel zin in.”

“De ‘gewone’ zorg lijkt me juist zo onpersoonlijk! Hier kun je in de groep alles vragen en er kan veel aandacht aan vragen worden besteedt. Er is ook zeker genoeg contact met de verloskundige, en als er iets is wat je echt niet meteen in de groep wilt zeggen dan kun je de verloskundige altijd eventjes apart nemen.”

“Het is geen theekransje! Wel heel gezellig, maar ook zeker nuttig, ik leer er echt nieuwe dingen van.”

“Sommige deelneemsters hebben al een kindje, het is leuk om te horen hoe zij bepaalde dingen al ervaren hebben.”

“Bij mijn eerste had ik de gewone zorg, en nu CP. Ik vind CP heel leuk en nuttig, maar voor een eventuele derde zwangerschap zou ik toch voor de gewone zorg kiezen, omdat je toch elke keer weer oppas moet regelen. Je bent er welk elke keer een ochtend mee kwijt. Maar ik zou het anderen zeker aanraden!”

Ook voor de verloskundige is CP een vooruitgang:

“Op deze manier is er veel meer tijd om dieper in te gaan op belangrijke onderwerpen. Je wilt zwangeren zo goed mogelijk begeleiden en zo goed mogelijk voorbereiden op de bevalling en het ouderschap. Dat lukt niet altijd in een standaard kort consult! De groep is heel divers wat betreft leeftijd, opleidingsniveau en achtergrond. Het vult elkaar heel mooi aan. En juist in een groep bouw je een betere band met elkaar op en leer je elkaar beter kennen.”

Ben je zwanger en ben je benieuwd of Centering Pregnancy ook wat voor jou is, of wil je er meer over weten? Bel ons of maak via onze website een afspraak op de praktijk!

TNS NIPO: Zwangeren willen zorg in de buurt en keuzevrijheid waar te bevallen

Uit recent onderzoek van TNS NIPO blijkt dat vrouwen ook in de toekomst verloskundige zorg in de buurt willen én zelf willen bepalen waar ze bevallen. Ruim 90% van de zwangeren en vrouwen die net bevallen zijn is zeer positief over de Nederlandse verloskundige zorg. Ze hebben veel vertrouwen in de verloskundige. De continue ondersteuning tijdens de bevalling kan echter wel beter.
Eind december 2013 voerde TNS NIPO onderzoek uit onder 341 zwangeren en pas bevallen vrouwen naar de beoordeling van de verloskundige zorg. Dit in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) die periodiek onder zwangeren onderzoek doet om de kwaliteit van zorg te toetsen en te verbeteren.

Vrouwen zeer positief over de verloskundige zorg

De verloskundige is in de meeste gevallen (79%) de centrale zorgverlener tijdens de zwangerschap. Tijdens de bevalling zijn dit vooral de eigen verloskundige of de verloskundige in het ziekenhuis (samen 68%). Deskundig, betrokken en bereikbaar zijn de belangrijkste kenmerken die vrouwen vinden passen bij een verloskundige. Deze kenmerken zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven[i]. 94% van de zwangeren en bevallen vrouwen is erg positief over de verloskundige: zij informeert en biedt support, levert zorg dichtbij huis, is het eerste aanspreekpunt en is medisch deskundig en bereikbaar. In de meeste gevallen (80%) geven zowel de vrouwen die recentelijk zijn bevallen als de zwangere vrouwen aan dat de verloskundige de keuze waar ze willen bevallen respecteert, mits dit medisch verantwoord is.

Meer continue ondersteuning tijdens de bevalling

Bij 54% van de vrouwen is de verloskundige continue bij de bevalling aanwezig geweest. Hier ligt een verbeterpunt voor verloskundigen, al dan niet te realiseren in samenwerking met de kraamverzorgende. Uit ander onderzoek blijkt namelijk dat continue begeleiding veel voordelen heeft: grotere tevredenheid van de barende vrouw, de baring duurt gemiddeld korter en het leidt tot minder gebruik van pijnstilling.
Bij de verloskundige als het kan. Bij de gynaecoloog als het moet.

Vrouwen hebben het volste vertrouwen in de verloskundige. Ruim 80% van de vrouwen is van mening dat de verloskundige deskundig genoeg is om op tijd de gynaecoloog in te schakelen als dat nodig is. Er bestaat geen voorkeur om onder behandeling te zijn bij een gynaecoloog als daar geen noodzaak voor is. Dit sluit aan bij de KNOV-visie die uitgaat van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener. Het voorkomt onnodig medicaliseren, onnodige ingrepen en in het verlengde daarvan onnodige zorgkosten. Circa zeven op de tien vrouwen, die onder behandeling zijn bij de gynaecoloog, geven aan behoefte te hebben aan een kennismaking met een verloskundige. Uit het onderzoek blijkt verder dat onvoldoende duidelijk is hoe de samenwerking tussen de verloskundige en de gynaecoloog of huisarts verloopt. Dit is een verbeterpunt die vorm moet krijgen bij de invulling van integrale geboortezorg.

Het online onderzoek is uitgevoerd onder 170 zwangere vrouwen (vanaf 10 weken) en 171 vrouwen die het afgelopen half jaar een kind hebben gekregen. Dit is een representatieve selectie van de populatie.

Collage 30 jaar kinderen krijgen in Nieuwkoop onthuld in het gezondheidscentrum de Vijver in Nieuwkoop

1 februari 1983 startte Wijnie Verbeek haar solopraktijk in Nieuwkoop. Het was pionieren en opbouwen want de huisartsen  begeleidden alle geboortes in het dorp tot dat moment en de vrouwen en artsen  moesten even wennen aan een jonge verloskundige. Wijnie was echter gepassioneerd en vol enthousiasme  en zeer gemotiveerd om er een praktijk van de maken waar er veel tijd en aandacht moest zijn voor moeder en kind. Het werd een succes en de Verloskundige Praktijk Nieuwkoop met Wijnie Verbeek werd een begrip.

Nu, na 30 jaar en zo’n 3000   Nieuwkoopse baby’s verder,  werd het tijd voor verandering.  De praktijk kreeg een jaar geleden een mooie professionele huisvesting in het nieuwe Gezondheidscentrum de Vijver in Nieuwkoop. Samen met de fysiotherapie praktijk van Bakkers & de Vos,  de  huisartsen praktijk van dr. Post en dr. de Gooijer en  de huisartsenpraktijk van dr. Van Beusekom en dr.Koeleman,  de nieuwe Vijverapotheek, het Centrum voor Jeugd en Gezin , Mensendick therapie, Psychologe, maatschappelijkwerk, dieëtiste, pedicure en  podotherapeute  is er voor het dorp alle eerste lijn gezondheidszorg samengebracht onder één dak. Een goede verbetering voor de kwaliteit van de gezondheidszorg voor het dorp doordat er meer samenwerking mogelijk is.

Een andere belangrijke en zeer gewenste verandering voor  Wijnie Verbeek was om van de solopraktijk een duopraktijk te maken. Het werk en de verantwoordelijkheid voor het bedrijf te delen, samenwerking en een betere werk/ vrije tijd verdeling te krijgen was het doel. Het was even zoeken naar de geschikte partner maar uiteindelijk is ze gevonden in de persoon van Annegien Bakkers.  Zij is per 1 januari officieel de mede-eigenaar van de Verloskundige Praktijk Nieuwkoop. De verloskundige zorg in de gemeente Nieuwkoop is voor de volgende 30 jaar gewaarborgd.
Er was dus veel reden voor een feestje en dat hebben ze gevierd afgelopen zaterdag.

Wijnie Verbeek heeft in 30 jaar honderden geboortekaartjes en foto’s verzameld  en er was  nu een  mooie gelegenheid om daar iets mee te doen.  Uit een selectie van al die foto’s en kaartjes heeft ze  per decennium dat ze hier in Nieuwkoop gewerkt heeft een collage gemaakt.  Om 30 jaar kinderen krijgen in Nieuwkoop te vieren heeft ze   gezondheidscentrum  deze collages aangeboden.  Samen met burgemeester Frans Buijserd  zijn  de collages gepresenteerd aan vele zorgverleners, collega’s en medewerkers van het gezondheidscentrum die daarbij aanwezig waren.  Voor  alle Nieuwkopers die dit gebouw bezoeken deze zijn  deze herinneringen te  bekijken .

Vergoedingen geboortecentrum door Zorg en Zekerheid

geboortecentrum woerdenSTBN is de organisatie die het geboortecentrum in Woerden exploiteert.

Contracten met de zorgverzekeraars:

STBN heeft voor het jaar 2013 met de meeste zorgverzekeraars afspraken kunnen maken. Een aantal hele kleine contracteren we niet omdat deze  geen cliënten hebben in de regio’s waar onze geboortecentra zijn, denkt u aan: de Friesland en ENO.

Zorg & Zekerheid:
Echter voor dit jaar 2013 heeft STBN er voor gekozen om voor Zorg & Zekerheid, in de regio’ s waar deze een wel een klein aantal verzekerden heeft, geen contracten aan te gaan. In Geboortecentrum Woerden is dit het geval.

STBN kiest ervoor om de zorg in deze Geboortecentra in rekening te brengen bij de cliënt. De reden hiervoor is dat Zorg & Zekerheid ons inziens geen goed contract heeft aangeboden. Zorg & Zekerheid vergoedt namelijk  –als enige zorgverzekeraar – niets voor de cliënten die durante partu verwezen worden.

Concreet betekent dit dat de zwangere wel in het Geboortecentrum kan bevallen, echter dat zij van STBN een rekening krijgt van het gehele bedrag van €518,50, ook als er een verwijzing heeft plaatsgevonden. In Geboortecentrum Woerden zijn dat in 2012: 31 cliënten geweest.  We kunnen aannemen dat dit aantal cliënten voor 2013 ongeveer gelijk is. In 2012 is gebleken dat wij op deze wijze grotendeels  betaling hebben ontvangen voor deze bevallingen via de cliënt.
Van de cliënten weten we dat Zorg & Zekerheid in alle gevallen de ingediende factuur aan de cliënt heeft vergoed, omdat geboortezorg tot de basisverzekering behoort, al dan niet met de wettelijke eigen bijdrage, afhankelijk van de polis van de cliënt.
Op deze manier zien wij de mogelijkheid om de zorg bekostigd te krijgen. Helaas wel door de cliënt er bij te betrekken, maar naar wij verwachten zonder financiële nadelen voor de cliënt.

Het is dan ook van belang dat de Zorg & Zekerheid verzekerden daarover goed worden voorgelicht.  We vragen aan u als zorgverlener om de cliënt hierover goed voor te lichten.  De cliënt kan het beste contact opnemen met Zorg & Zekerheid en bij vragen over dit contact, bellen met het Kantoor van STBN: op nummer 030- 2823150. Wij zullen de cliënt dan zo goed mogelijk te woord staan.

Eigen risico bij verloskundige zorg kosten

eigen risicoHet College voor Zorgverzekeringen stelt dat de kosten voor verloskundige zorg niet ten laste komen van het verplicht eigen risico. Voor kosten van andere zorg rondom de bevalling, zoals bijv. laboratoriumonderzoek of vervoer in verband met de bevalling, geldt wel een verplicht eigen risico. Dit kan nog wel eens verwarring geven. Voor de ziekenhuiszorg geldt dat obstetrische verrichtingen niet onder het eigen risico vallen, maar gynaecologische verrichtingen wel. Niet onder het eigen risico vallen:

  • SEO
  • Specifieke diagnostische echo
  • Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO)

Het kan zijn dat zorgverzekeraars in hun polissen aanvullende zaken hebben opgenomen en voorwaarden hebben gesteld. Bijvoorbeeld dat er alleen wordt vergoed als de zorgaanbieder een contract heeft met de verzekeraar en er niet wordt vergoed als de aanbieder geen contract heeft met de verzekeraar. Het is raadzaam dat de zwangere dit nagaat in haar polis.

Nieuwe adviezen over veilig slapen voor pasgeborenen

Er is in Nederland een grote afname van de incidentie van wiegendood bereikt. De American Academy of Pediatrics (AAP) publiceerde recent nieuwe aanbevelingen die de Nederlandse richtlijn uit 2007 aanvullen. De Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte, afgekort Stichting Wiegedood ondersteunt de adviezen van de AAP en bespreekt deze ook op hun website voor zover het voldragen, gezonde zuigelingen betreft.

Het blijft belangrijk om te wijzen op de bekende risicofactoren: buikligging, roken, dekbedgebruik en samen in 1 bed slapen met het kind. De belangrijkste aanvullingen zijn: meerlingen in aparte bedden laten slapen, klinisch stabiele preterme pasgeborenen vanaf 32 weken postconceptionele leeftijd in rugligging leggen, gebruik van een speen stimuleren ook bij goedlopende borstvoeding, en het gebruik van positioneringsmiddelen, kussens en fixatiemiddelen ontraden (figuur 3).

Er wordt nadruk gelegd op goede en herhaaldelijke voorlichting van ouders door zorgverleners. Alle bij zuigelingenzorg betrokken zorgen hulpverleners dienen de richtlijnen voor preventie van wiegendood goed te kennen. Zij dienen deze in de kliniek en op het consultatiebureau bewust uit te dragen en de preventieadviezen op een adequate manier weten over te brengen. Bij ontslag naar huis dient veilig slapen een vast onderdeel te zijn in het ontslaggesprek en ouders dienen de folder ‘Veilig slapen’ mee naar huis te krijgen en gewezen te worden op 2 betrouwbare websites: www.wiegedood.nl en www.veiligslapen.info.

Bekijk de folder »

lees meer »

Annegien Bakkers

Ik ben Annegien Bakkers, thuis geboren in een klein dorp in Zeeuws-Vlaanderen, waar ik tot mijn 18e woonde. Na mijn opleiding aan de ‘Academie Verloskunde Maastricht’ heb ik een paar jaar ervaring opgedaan door het hele land, en ben ik in 2012 in Nieuwkoop neergestreken bij Verloskunde Praktijk Nieuwkoop. Mijn droom was te werken op een plek met een klein team, waar ik mijn vak met veel liefde en aandacht uit zou kunnen oefenen. Die plek heb ik hier gevonden! Daarom ben ik sinds 2014 maat in de praktijk. Het proces van kinderwens tot ouderschap is voor het hele gezin een life-event, en ik voel me elke keer weer vereerd hiervan getuige te mogen zijn. Inmiddels heb ik zelf ook mogen meemaken hoe bijzonder en onvergetelijk het is om voor het eerst moeder te worden!

In 2013 ben ik geslaagd voor het examen van lactatiekundige. Naast verloskundige zorg kun je dus ook bij me terecht voor vragen en begeleiding rondom de borstvoeding.

Wijnie Verbeek

Ik ben Wijnie Verbeek. Geboren 06-01-1957 in Paramaribo begon ik de eerste vijf jaar van mijn leven in Suriname samen met mijn 2 broers en 2 zusjes.

Vanaf mijn lagere school tijd wonen we in Nederland en ben ik na de lagere school en de HAVO, op mijn 18e naar de ’ kweekschool voor vroedvrouwen’  in Amsterdam gegaan. Daar ben  ik in 1978 afgestudeerd.  In 1983 heb ik mijn na een paar jaar ervaring op doen met waarnemingen in andere praktijken, mij gevestigd in Nieuwkoop als eerste verloskundige in dat gebied.

Er is veel veranderd in de 30 jaar dat ik  alleen werkzaam ben geweest in deze praktijk . De grootste veranderingen  zijn de praktijkassistente die er sinds 4 jaar is, september 2012 was er de verhuizing van de praktijk naar het gezondheidscentrum in Nieuwkoop  en tot slot sinds januari 2014 de samenwerking met Annegien Bakkers waardoor de praktijk een maatschap van 2 verloskundigen is geworden.  Nog steeds bewogen door het proces van vader en  moeder worden en met enthousiasme voor nog vele jaren!!

Selma Dierdorp

Ik ben Selma Dierdorp, praktijkassistente, geboren op 2 januari 1968 en trotse moeder van twee volwassen zonen. Ik woon in Alphen aan den Rijn.

In de zakelijke dienstverlening ben ik onder andere werkzaam geweest als senior casemanager en als zelfstandige in mijn praktijk voor mens en beweging.
Deze combinatie zorgt voor een praktische insteek en een persoonlijke aanpak van zaken. Als praktijkassistente komt dit goed van pas.
Ik voel mij dan ook op mijn plaats bij de Verloskundige Praktijk Nieuwkoop.