Eigen risico bij verloskundige zorg kosten

eigen risicoHet College voor Zorgverzekeringen stelt dat de kosten voor verloskundige zorg niet ten laste komen van het verplicht eigen risico. Voor kosten van andere zorg rondom de bevalling, zoals bijv. laboratoriumonderzoek of vervoer in verband met de bevalling, geldt wel een verplicht eigen risico. Dit kan nog wel eens verwarring geven. Voor de ziekenhuiszorg geldt dat obstetrische verrichtingen niet onder het eigen risico vallen, maar gynaecologische verrichtingen wel. Niet onder het eigen risico vallen:

  • SEO
  • Specifieke diagnostische echo
  • Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO)

Het kan zijn dat zorgverzekeraars in hun polissen aanvullende zaken hebben opgenomen en voorwaarden hebben gesteld. Bijvoorbeeld dat er alleen wordt vergoed als de zorgaanbieder een contract heeft met de verzekeraar en er niet wordt vergoed als de aanbieder geen contract heeft met de verzekeraar. Het is raadzaam dat de zwangere dit nagaat in haar polis.