Per 1 april NIPT mogelijk als eerste screeningstest

Per 1 april hebben zwangere vrouwen in Nederland de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test) als eerste test voor de screening op down-, edwards-, en patausyndroom. Dit maakt deel uit van een wetenschappelijke implementatie studie. Vanaf dat moment kunnen zwangere vrouwen kiezen uit de al bestaande combinatietest, de NIPT of om niet te laten screenen.

De start van de NIPT als eerste screeningstest is in de afgelopen maanden intensief voorbereid door de acht universitair medische centra (UMC’s), de betrokken beroepsgroepen.

De UMC’s gaan deze test de komende drie jaar aanbieden in het kader van de TRIDENT-2 studie. Informatie over deze studie is te vinden op www.meerovernipt.nl. Het RIVM heeft nieuwe folders voor zwangeren en hun partner ontwikkeld waarin staat uitgelegd welke keuzes ze hebben ten aanzien van deze screening, deze staat in verschillende talen op onze website onder brochures.

Als zwangere moeten jij en je partner een goed geïnformeerde keuze kunnen maken tussen wel of niet deelnemen aan de screening. Wij als jou verloskundigen begeleiden jullie bij het maken van deze keuzes. Hiervoor zijn wij voorafgaand aan de invoering van de NIPT verplicht bijgeschoold.

Op de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl kunnen jij en je partner meer lezen over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en de verschillende screeningstesten. De website bevat ook de keuzehulp ‘Bewust kiezen’. Deze kan helpen om gedachten over de screening op een rij te zetten.