TNS NIPO: Zwangeren willen zorg in de buurt en keuzevrijheid waar te bevallen

Uit recent onderzoek van TNS NIPO blijkt dat vrouwen ook in de toekomst verloskundige zorg in de buurt willen én zelf willen bepalen waar ze bevallen. Ruim 90% van de zwangeren en vrouwen die net bevallen zijn is zeer positief over de Nederlandse verloskundige zorg. Ze hebben veel vertrouwen in de verloskundige. De continue ondersteuning tijdens de bevalling kan echter wel beter.
Eind december 2013 voerde TNS NIPO onderzoek uit onder 341 zwangeren en pas bevallen vrouwen naar de beoordeling van de verloskundige zorg. Dit in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) die periodiek onder zwangeren onderzoek doet om de kwaliteit van zorg te toetsen en te verbeteren.

Vrouwen zeer positief over de verloskundige zorg

De verloskundige is in de meeste gevallen (79%) de centrale zorgverlener tijdens de zwangerschap. Tijdens de bevalling zijn dit vooral de eigen verloskundige of de verloskundige in het ziekenhuis (samen 68%). Deskundig, betrokken en bereikbaar zijn de belangrijkste kenmerken die vrouwen vinden passen bij een verloskundige. Deze kenmerken zijn de afgelopen jaren gelijk gebleven[i]. 94% van de zwangeren en bevallen vrouwen is erg positief over de verloskundige: zij informeert en biedt support, levert zorg dichtbij huis, is het eerste aanspreekpunt en is medisch deskundig en bereikbaar. In de meeste gevallen (80%) geven zowel de vrouwen die recentelijk zijn bevallen als de zwangere vrouwen aan dat de verloskundige de keuze waar ze willen bevallen respecteert, mits dit medisch verantwoord is.

Meer continue ondersteuning tijdens de bevalling

Bij 54% van de vrouwen is de verloskundige continue bij de bevalling aanwezig geweest. Hier ligt een verbeterpunt voor verloskundigen, al dan niet te realiseren in samenwerking met de kraamverzorgende. Uit ander onderzoek blijkt namelijk dat continue begeleiding veel voordelen heeft: grotere tevredenheid van de barende vrouw, de baring duurt gemiddeld korter en het leidt tot minder gebruik van pijnstilling.
Bij de verloskundige als het kan. Bij de gynaecoloog als het moet.

Vrouwen hebben het volste vertrouwen in de verloskundige. Ruim 80% van de vrouwen is van mening dat de verloskundige deskundig genoeg is om op tijd de gynaecoloog in te schakelen als dat nodig is. Er bestaat geen voorkeur om onder behandeling te zijn bij een gynaecoloog als daar geen noodzaak voor is. Dit sluit aan bij de KNOV-visie die uitgaat van de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener. Het voorkomt onnodig medicaliseren, onnodige ingrepen en in het verlengde daarvan onnodige zorgkosten. Circa zeven op de tien vrouwen, die onder behandeling zijn bij de gynaecoloog, geven aan behoefte te hebben aan een kennismaking met een verloskundige. Uit het onderzoek blijkt verder dat onvoldoende duidelijk is hoe de samenwerking tussen de verloskundige en de gynaecoloog of huisarts verloopt. Dit is een verbeterpunt die vorm moet krijgen bij de invulling van integrale geboortezorg.

Het online onderzoek is uitgevoerd onder 170 zwangere vrouwen (vanaf 10 weken) en 171 vrouwen die het afgelopen half jaar een kind hebben gekregen. Dit is een representatieve selectie van de populatie.