Vergoedingen geboortecentrum door Zorg en Zekerheid

geboortecentrum woerdenSTBN is de organisatie die het geboortecentrum in Woerden exploiteert.

Contracten met de zorgverzekeraars:

STBN heeft voor het jaar 2013 met de meeste zorgverzekeraars afspraken kunnen maken. Een aantal hele kleine contracteren we niet omdat deze  geen cliënten hebben in de regio’s waar onze geboortecentra zijn, denkt u aan: de Friesland en ENO.

Zorg & Zekerheid:
Echter voor dit jaar 2013 heeft STBN er voor gekozen om voor Zorg & Zekerheid, in de regio’ s waar deze een wel een klein aantal verzekerden heeft, geen contracten aan te gaan. In Geboortecentrum Woerden is dit het geval.

STBN kiest ervoor om de zorg in deze Geboortecentra in rekening te brengen bij de cliënt. De reden hiervoor is dat Zorg & Zekerheid ons inziens geen goed contract heeft aangeboden. Zorg & Zekerheid vergoedt namelijk  –als enige zorgverzekeraar – niets voor de cliënten die durante partu verwezen worden.

Concreet betekent dit dat de zwangere wel in het Geboortecentrum kan bevallen, echter dat zij van STBN een rekening krijgt van het gehele bedrag van €518,50, ook als er een verwijzing heeft plaatsgevonden. In Geboortecentrum Woerden zijn dat in 2012: 31 cliënten geweest.  We kunnen aannemen dat dit aantal cliënten voor 2013 ongeveer gelijk is. In 2012 is gebleken dat wij op deze wijze grotendeels  betaling hebben ontvangen voor deze bevallingen via de cliënt.
Van de cliënten weten we dat Zorg & Zekerheid in alle gevallen de ingediende factuur aan de cliënt heeft vergoed, omdat geboortezorg tot de basisverzekering behoort, al dan niet met de wettelijke eigen bijdrage, afhankelijk van de polis van de cliënt.
Op deze manier zien wij de mogelijkheid om de zorg bekostigd te krijgen. Helaas wel door de cliënt er bij te betrekken, maar naar wij verwachten zonder financiële nadelen voor de cliënt.

Het is dan ook van belang dat de Zorg & Zekerheid verzekerden daarover goed worden voorgelicht.  We vragen aan u als zorgverlener om de cliënt hierover goed voor te lichten.  De cliënt kan het beste contact opnemen met Zorg & Zekerheid en bij vragen over dit contact, bellen met het Kantoor van STBN: op nummer 030- 2823150. Wij zullen de cliënt dan zo goed mogelijk te woord staan.