Waar bevallen

In Nederland kan je, in principe, kiezen of je thuis of poliklinisch (in het ziekenhuis zonder medische indicatie) wilt bevallen. Op al deze plekken werken verloskundigen. Onderzoek heeft uitgewezen dat beide deze plekken veilig zijn. Je keuze kan wel beïnvloed worden door het verloop van je zwangerschap en bevalling. Samen met ons bespreek je waar je wilt gaan bevallen.

Thuis
Als er geen sprake is van een medische – of plaatsindicatie kan je onder onze begeleiding thuis bevallen. Tijdens en na de bevalling thuis worden wij geassisteerd door een kraamverzorgster. Vaak vinden mensen het prettig om in een eigen, vertrouwde omgeving te bevallen. Mochten zich tijdens de bevalling problemen voordoen dan zullen we je tijdig naar het ziekenhuis verwijzen en draagt de verloskundige de verantwoording voor de bevalling over aan de gynaecoloog. Als je door ons ingestuurd wordt, zullen we er zoveel mogelijk naar streven mee te gaan naar het ziekenhuis om bij de geboorte van jullie baby te zijn.

Kraamzorg is noodzakelijk tijdens de thuisbevalling en in de eerste week na de bevalling. Dit wordt voor een groot deel vergoed door de zorgverzekeraar. Je hebt standaard recht op een aantal vaste uren/dagen. Zonodig kunnen wij uren of dagen bij-indiceren in de loop van het kraambed.

Poliklinisch
Het kan zijn dat je je prettiger voelt bij een bevalling in een ziekenhuis. Je bent vrij om te kiezen waar je wilt bevallen. Als je kiest voor een ziekenhuisbevalling kan je kiezen voor bevallen op de verlossuites van het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp, het Groene hart ziekenhuis in Gouda of het Antonius Ziekenhuis locatie Leidsche Rijn in Utrecht.  Wij raden aan, als je overweegt in het ziekenhuis te bevallen, een of meerdere voorlichtingsavonden te bezoeken rond 30 weken zwangerschap. Denk eraan je tijdig aan te melden via de website van het ziekenhuis.

Als er sprake is van de wens om in het ziekenhuis of het geboortecentrum te bevallen zonder medische- of plaatsindicatie ligt de verantwoording voor de bevalling bij de verloskundige. De kosten voor het gebruik van de kraamsuite worden door de meeste zorgverzekeraars slechts gedeeltelijk of niet vergoed.

Ziekenhuis met een plaatsindicatie
Als er sprake is van redenen om in het ziekenhuis te bevallen zonder dat er een noodzaak is dat de gynaecoloog erbij aanwezig is, blijft de verantwoording voor de bevalling bij de verloskundige. De kosten voor de ziekenhuisbevalling worden dan vergoed door de zorgverzekering.
De controles tijdens zwangerschap worden, zolang alles normaal verloopt, door de verloskundige verricht. Zij wordt gewaarschuwd als de bevalling begint en gaat dan mee naar het ziekenhuis.

Ziekenhuis met een medische indicatie
Als er sprake is van een medische indicatie voor de bevalling (complicerende factoren tijdens de zwangerschap of bevalling) krijgt de gynaecoloog de verantwoording en beval je met een medische indicatie in het ziekenhuis. De klinisch verloskundige (dit is een verloskundige die in het ziekenhuis werkt) begeleidt dan de bevalling en de gynaecoloog komt alleen in beeld als er een medisch ingrijpen noodzakelijk is. De kosten worden vergoed door de zorgverzekering.

Na een ziekenhuis bevalling
Na een bevalling in het ziekenhuis ben je, als alles normaal verloopt met moeder en de baby, binnen een dag weer thuis en neemt de verloskundige samen met de kraamverzorgster de zorg en verantwoording voor moeder en kind over. Als je naar huis mag is het dus goed om er voor te zorgen je thuiskomst wordt doorgegeven aan het kraamcentrum én aan de verloskundige zodat deze beiden in actie kunnen komen.