Waar bevallen

Bevallen…waar doe je dat?

Thuis
Als er geen sprake is van een medische – of plaatsindicatie kan je onder onze begeleiding thuis bevallen. Tijdens en na de bevalling thuis, worden wij geassisteerd door een kraamverzorgster. Vaak vinden mensen het prettig om in een eigen, vertrouwde omgeving te bevallen. Mochten zich tijdens de bevalling problemen voordoen, dan zullen we je tijdig naar het ziekenhuis verwijzen en draagt de verloskundige de verantwoording voor de bevalling over aan de gynaecoloog. Als je door ons ingestuurd wordt, zullen we er zoveel mogelijk naar streven mee te gaan naar het ziekenhuis om bij de geboorte van jullie baby te zijn.

Kraamzorg is noodzakelijk tijdens de thuisbevalling en in de eerste week daarna. Dit wordt voor een groot deel vergoed door de zorgverzekeraar. Je hebt standaard recht op een aantal vaste uren/dagen. Zo nodig kunnen wij uren of dagen bij-indiceren en de loop van het kraambed.

Poliklinisch
Het kan zijn dat je je prettiger voelt bij een bevalling in een ziekenhuis of geboortecentrum. Je bent vrij om te kiezen waar je wilt bevallen. Als je kiest voor een ziekenhuisbevalling kun je kiezen voor bevallen op de verloskamers van het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp (onder begeleiding van ons), of voor een bevalling het het Geboortecentrum in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden. Het geboortecentrum is rustiger en huiselijker dan de verloskamers en zonder onnodige apparatuur of personeel. Mocht het nodig zijn, dan kun je binnen 3 minuten op de verloskamers zijn.

Als er sprake is van de wens om in het ziekenhuis of het geboortecentrum te bevallen zonder medische- of plaatsindicatie ligt de verantwoording voor de bevalling bij de verloskundige en worden de kosten voor het gebruik van de kraamsuite door de meeste zorgverzekeraars slechts gedeeltelijk of niet vergoedt.

Ziekenhuis met een plaats indicatie
Als er sprake is van redenen om in het ziekenhuis te bevallen zonder dat er een noodzaak is dat de gynaecoloog erbij aanwezig is blijft de verantwoording voor de bevalling bij de verloskundige en worden de kosten voor de ziekenhuisbevalling vergoed door de zorgverzekering.
De controles tijdens zwangerschap worden, zolang alles normaal verloopt, door de verloskundige verricht. Zij wordt gewaarschuwd als de bevalling begint en gaat dan mee naar het ziekenhuis.

Ziekenhuis met een medische indicatie
Als er sprake is van een medische indicatie voor de bevalling (complicerende factoren tijdens de zwangerschap of bevalling) krijgt de gynaecoloog de verantwoording en beval je met een medische indicatie in het ziekenhuis. De klinisch verloskundige (dit is een verloskundige die in het ziekenhuis werkt) begeleidt dan de bevalling en de gynaecoloog komt alleen in beeld als er een medisch ingrijpen noodzakelijk is. De kosten worden vergoed door de zorgverzekering.

Een deel van de zwangerschapscontroles kunnen, soms in overleg met de gynaecoloog, door de verloskundige worden uitgevoerd. Dit kan een voordeel zijn omdat de verloskundige vaak wat meer tijd en aandacht kan geven en zij dichterbij is en makkelijker te bereiken. Soms is er echter ook voor de zwangerschapscontroles een reden om die bij de gynaecoloog te doen. In dat geval is het goed om je toch in de zwangerschap te melden bij een verloskundige praktijk zodat deze kennis kan maken met je en zich kan voorbereiden op het overnemen van zorg als je bevallen bent en thuis komt.

Na een ziekenhuis bevalling
Na een bevalling in het ziekenhuis ben je, als alles normaal verloopt met moeder en de baby, binnen een dag weer thuis en neemt de verloskundige samen met de kraamverzorgster de zorg en verantwoording voor moeder en kind over. Zo gauw je naar huis mag is het dus goed om er voor te zorgen je thuiskomst wordt doorgegeven aan het kraamcentrum én aan de verloskundige zodat deze beide in actie kunnen komen.